OsteoBiol – це досконалий асортимент інноваційних біоматеріалів, кожний з яких має свої покази до застосування.

Філософія засновника компанії Tecnoss, лікаря Джузеппе Оліва, полягає у пошуку матеріалу, котрий би приводив до регенерації тканин у відповідності з законами та принципами біології.

Дивовижна біосумісність кожного продукту OsteoBiol надасть вам впевненість в успіху регенерації.

Біоматеріали Tecnoss суттєво відрізняються від інших своїми неперевершеними властивостями.

 • Більше 70 000 успішно проведених операцій
 • Грунтовна наукова база. До моменту виходу на ринок OsteoBiol у 2004 році у відомих наукових журналах вже було опубліковано 33 наукові праці на тему використання кістково-замінних матеріалів OsteoBiol.
 • Прекрасні клінічні результати. Прекрасна біосумісність, новоутворення великої кількості кістки, прогресивна резорбція матеріала та збереження об’єму трансплантата – це ті результати, які були отримані при використанні OsteoBiol.

Аутогенна кістка традиційно вважається золотим стандартом. Проте забір аутогенної кістки пов'язаний з визначеними незручностями, на які пацієнти не завжди погоджуються – це болючість в області донорської ділянки, та приймання додаткових медикаментів. Високий відсоток ускладнень, що виникають в області донорської ділянки.

Все більше дослідників приходять до висновку, що різноманітні ксеногенні кістко-замінні матеріали є навіть кращими аутогенної кістки.

Ксеногенні матеріали – це надійна альтернатива аутогенної кістки при лікуванні захворювань пародонту,  та при дентальній імплантації. Ідеальний кістково-замінний матеріал повинен бути зручним у застосуванні та не повинен надто швидко розсмоктуватися, викликати запалення чи інші небажані реакції.

Колаген – ключовий фактор клінічного успіху

В ході інноваційного процесу Tecnoss антигенні компоненти гетерологічної кістки нейтралізуються (матеріал стає біосумісним), всередині гранул біоматеріалу зберігається колагеновий матрикс.

Завдяки обмеженню максимальної температури виробничого процесу, молекулярна структура природного гідроксиапатиту суттєво не міняється. Така особливість матеріалів OsteoBiol сприяє стабільному утворенню кісткової тканини з формуванням щільного контакту між зрілою новоутвореною кісткою та гранулами біоматеріалу.

Колаген відіграє ключову роль в процесі регенерації кістки:

 • Він стає субстратом для активації та агрегації тромбоцитів
 • Він сприяє привабленню та диференціюванню мезенхімальних клітин-попередників, що є в кістковому мозку
 • Він збільшує рівень проліферації остеобластів до 2/3
 • Він стимулює активацію тромбоцитів, остеобластів та остеокластів в ході процесу загоєння

Наявність колагену у кожній гранулі OsteoBiol Gen-Os робить матеріал гідрофільним та спрощує його подальше змішування з колагеновим гелем.

Колаген та регенерація кістки

Направлена тканинна регенерація застосовується для поповнення дефіциту кістки, який виникає в результаті пошкодження або бактеріального інфікування. В ході регенерації кістки запускається основний механізм загоєння. 

Фактори новоутворення кістки:

 • Тромбоцити - це основний учасник 1-ї фази процесу загоєння, протягом якої відбувається відкладання фібрину та утворення кров"яного згустку.Утворення згустку за рахунок агрегації тромбоцитів та лізису приводить до вивільнення: тромбоцитарного фактору росту PDGF, інсуліноподібних факторів росту IGF 1 та 2, фактора росту ендотелія судин VEGF, який активує остеобласти та остеокласти, а також фактор росту TGF-ß, який запускає процес формування кісткового мозолю.
 • Клітини-попередники остеобластів утворюються з мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку, перетворюючись в остеобласти. В ході цього процесу синтезується колаген та інші компоненти внутріклітинного матриксу.
 • Нерозчинний субстрат - придатний носій остеоіндуктивного сигналу, який слугує направляючою для процесу кісткоутворення.

У 1980 році Sampath та Reddi показали, що колаген І типу з поперечними зшивками є найбільш придатним носієм остеоіндуктивного сигналу. Гетерологічний колаген індукує диференціювання мезенхімальних клітин-попередників остеобластів. Комбінація колагену І типу з тривимірною гідроксиапатитною матрицею суттєво збільшує рівень проліферації остеобластів.

 

OsteoBiol - функціонально удосконалені біоматеріали на колагеновій основі.

 • Гемостаз. Колаген здатний активувати рецептори клітинної мембрани тромбоцитів, які відповідають за агрегацію та лізис. Протягом 1-го тижня після пошкодження колаген підсилює дію фібрину при формуванні первинного згустку, а на 2-му тижні бере функції фібрину на себе 
 • Очищення. Колаген володіє хематаксисом - приваблює колонії моноцитів / макрофагів, з яких утворюються остеокласти. Ці клітини резорбують кісткову тканину ті біоматеріали OsteoBiol. Вони не тільки притягують та активують остеобласти, але й допомагають їм перебудовувати кістку.
 • Ангіогенез. Приваблені колагеном моноцити / макрофаги, в свою чергу стимулюють активність остеобластів та ангіогенез в ділянці імплантованого кісткозамінного матеріалу. 
 • Остеобластична активність. Колаген, звязуючись з фібронектином, сприяє хемотаксису мезенхімальних клітин-попередників та запускає процес їх диференціонування.
 • Ремоделювання кісткової тканини. Введення екзогенного колагену може прискорити процес перебудови незрілої кісткової тканини 
 • Остеокондукція та направлена регенерація. Колаген у поєднанні з мінеральним компонентом кістки здатний збільшити рівень проліферації остеобластів. Резорбована колагенова мембрана може слугувати направляючою при регенерації сполучної тканини.

Властивості матеріалу Gen-Os

Gen-Os гетерологічна кортикально-губчата кісткова суміш зі збереженим колагеном. Гранули володіють слабко вираженою рентгеноконтрасністю. У складі Gen-Os 100% гранульована суміш з середнім розміром гранул 250-1000 мікрон.

Матеріали Gen-Os природного похдження мають ту ж саму структуру матриксу та пор, що й аутогенна кістка. 

 

Gen-Os біосумісний, остеокондуктивний. Остеокондуктивність означає, що матеріал виконує роль каркасу, в якому відбувається регенерація кістки. Gen-Os резорбується поступово, тому об"єм та форма гребня, досягнуті при аугментації, зберігається.

Колаген, що міститься в препараті, сприяє утворенню кровяного згустку та проникненню в аугментат клітин, що будують нові тканини. Відновлення кістки в області дефекту йде по типу повного загоєння.

Матеріал гідрофільний тому може слугувати носієм лікарських препаратів.

Властивості матеріалу mp3

Кістковий матеріал являє собою зволожені кісткові гранули з колагеном. Колаген зволожений містить 10% колагенового гелю OsteoBiol Gel 0. Склад матеріалу 90% гранульованої суміші та 10% колагенового гелю.

mp3 являє собою суміш гранул гетерологічної колагеновмісної кортикально-губчастої кістки та колагенового гелю OsteoBiol Gel 0. Розмір гранул складає 600-1000 мікрон. Матеріал mp3 однофазний, повністю готовий до застосування, не вимагає попереднього змочування. гнучкий шприц максимально спрощує внесення біомаси в ділянку дефекта. 

По своїй структурі матеріал дуже нагадує людську кістку та може бути використаний в якості її альтернативи при остеопластиці.

Природні мікропори гранул сприяють новоутворенню кістки в товщі аугментата та прискорюють процес регененрації.

Поступова резорбція матеріалу забезпечує тривале зберігання об"єму та форми аугментата (остеокондуктивність). Колаген сприяє утворенню кровяного згустку та проникненню в аугментат клітин, що приймають участь в процесах загоєння та регенерації.

Властивості матеріалу Putty

Кістковий матеріал являє собою гетеро логічну кортикально-губчату попередньо зволожену кісткову пасту на основі 20% колагенового гелю OsteoBiol Gel 0 та з 80% вмістом наповнювача у вигляді подрібненої кісткової суміші з розміром гранул до 300 мікрон.

Особливості виробничого процесу дозволили зробити матеріал дуже піддатливим та пластичним, тому ним зручно заповнювати свіжі альвеолярні лунки та периімплантатні дефекти, оточені стінками.

Колаген, що міститься в матеріалі сприяє формуванню кров"яного згустку та проникненню в аугментат клітин, що приймають участь в процесах загоєння та регенерації. Умовою успішної аугментації є стабільність біоматеріалу, тому  Putty можна використовувати тільки при наявності умов для його ретенції. Матеріал не варто застосовувати для заповнення дефектів з двома стінками та при відкритому синус-ліфтингу.

Властивості матеріалу Gel 40

Колагеновий матрикс, що містить колаген І та ІІІ типів, насичується на 60% гетерологічною кістковою сумішшю, розмір гранул якої не перевищує 300 мікрон. При температурі 300С матеріал має гелеподібну консистенцію. При більш високій температурі вязкість гелю знижується і його можна змішати з водорозчинними або жиророзчинними лікарськими препаратами. Колаген, що міститься в матеріалі сприяє утворенню первинного кров"яного згустку та проникненню в аугментат клітин, що приймають участь в процесах загоєння та регенерації. Кортикально-губчаста кісткова суміш відіграє роль каркасу.

Колагенова складова матеріалів Gel 40 швидко та повністю резорбується. Колаген володіє протизапальними та еутотрофними властивостями та сприяє рубцюванню.

Ліпофільність гелю обумовлена вмістом полінасичених жирних кислот олеіно-лінолевого ряду, в тому числі Омега 3 жирних кислот. Отримані безпосередньо з вихідної сировини ці компоненти виявляють антиоксидантну дію та сприяють регенерації тканин.

Властивості матеріалу Evolution

Гетерологічний 100% перикард, колаген збережений. Висушена мембрана, з однієї сторони гладка, з іншої мікрошорохувата.

Повністю резорбована мембрана Evolution виготовляється з мезенхімальної тканини (гетерологічний перикард). Її структура представлена щільними колагеновими волокнами.

Мембрана дуже міцна, що дає можливість:

 • Найкращим чином адаптувати її до кістки та м"яких тканин
 • Просто ат надійно зшити її з підлеглими тканинами
 • Створити щільний контактний пункт між мембраною та кісткою 
 • Забезпечити стабільність та тривалий захист аугментата

Властивості матеріалу Lamina

Жорстка висушена пластина, після змочування стає гнучкою, колаген збережено.

Пластина OsteoBiol Cortical Lamina виготовляється з гетерологічної кортикальної кістки по ексклюзивній технології Tecnoss, що дозволяє уникнути керамізації кристалів гідроксиапатиту та за рахунок цього скоротити терміни фізіологічної резорбції матеріалу.

Після поверхневої декальцифікації пластина стає еластичною, компактна структура вихідної кістки при цьому зберігається. Краї у пластини м"які, тому вони не травмують оточуючі тканини.

Напівжорстка пластина OsteoBiol Cortical Lamina на відміну від тонкої пластини OsteoBiol Lamina має вигнуту форму та не вимагає попереднього змочування.

Властивості OsteoBiol Special

Мембрана виготовляється з дуже тонкої мезенхімальної тканини (гетерологічного перикарду) по ексклюзивній технології Tecnoss. Мембрана повністю резорбована та постачається у висушеній формі.

Після змочування мембрана стає прозорою та гнучкою. Вона направляє епітелій, що росте, та не дає йому проникнути в область очікуваного нововутворення кістки. Тобто мембрана Special сприяє оптимальній регенерації прилеглій кістковій тканині.

Властивості OsteoBiol Derma

Мембрана виготовляється зі свинячої дерми по ексклюзивній технології Tecnoss. Мембрана повністю резорбована. 

Мембрана міцна та має щільну консистенцію. Вона прекрасно стабілізує прилеглий аугментат в ділянці великого дефекту та довго слугує йому захистом. Крім того Derma виявляє бар"єрний ефект, направляючи епітелій, що росте, та перешкоджаючи його проникненню всередину.

 

OsteoBiol - це нове покоління біоматеріалів, які завдяки революційно-новій технології, не просто сприяють фізіологічній регенерації кісткової тканини, а стимулюють та прискорюють цей процес.